Główną patronką Kręgów Modlitwy i Postu jest Matka Boża Miłosierdzia. Do roku 2020 każdy krąg liczył 7 osób i miał swojego szczególnego patrona. Choć struktura Kręgów zmieniła się, warto modlić się nadal za przyczyną tych wielkich świadków miłosierdzia, którzy zostają z nami na pamiątkę tych 13 lat jako cenny "spadek". Warto też zapoznać się bliżej z ich życiem i zwracać się do nich o wsparcie w podejmowanej modlitwie i pokucie. I choć w życiu duchowym nie ma powtórek i nie powinniśmy "chodzić w butach innych świętych", to na pewno można ich naśladować w ich miłości do Chrystusa, uczynkach miłosierdzia i otwarciu na Ducha Świętego.