Główną patronką Kręgów Modlitwy i Postu jest Matka Boża Miłosierdzia, ale każdy krąg ma jeszcze swojego szczególnego patrona. Warto jest zapoznać się bliżej z jego życiem i zwracać się do niego o wsparcie w podejmowanej modlitwie i pokucie. I choć w życiu duchowym nie ma powtórek i nie powinniśmy "chodzić w butach innych świętych", to na pewno można ich naśladować w ich miłości do Chrystusa i otwarciu na Ducha Świętego.