Skip to main content

Matka Boża podczas każdego ze swoich objawień nawołuje ustawicznie do modlitwy i pokuty oraz postu. Trzeba przyznać, że w ostatnich latach, przynajmniej w kościele polskim, obserwuje się ożywienie modlitwy różańcowej, jest też coraz więcej adoracji Najświętszego Sakramentu, powstają nowe grupy modlitewne. Jest jednak za mało dzieł pokutnych, szczególnie jeśli chodzi o post. 

Post i pokuta są raczej praktykami zanikającymi (np. post w piątki), jeśli weźmiemy pod uwagę ogół społeczeństwa. A to wielka szkoda, gdyż, jak mówi ksiądz Leszek Mateja "post jest ostatnim elementem procesu doskonalenia spotkania z ukrytym Bogiem, o którym mówi Jezus. Pozwala on nie tylko na pozyskanie czasu, ale także wzmacnia wolę. (...) Podejmujemy również post, aby wzmocnić nasze miłosierdzie. Mamy dzielić się nie tylko tym, co nam zbywa, ale tym, czego sobie świadomie odmawiamy. Wtedy tym większa jest nagroda w niebie. (...) Należy widzieć ścisły związek między miłosierdziem, modlitwą i postem. Te trzy dobre uczynki stanowią nierozerwalną całość. Św. Piotr Chryzolog mówi:To, o co kołata modlitwa, zjednywa post, a osiąga miłosierdzie. Zatem post wzmacnia naszą prośbę zanoszoną do Boga na modlitwie, a dzięki miłosierdziu możemy otrzymać to, o co prosimy." Pismo Święte wprost mówi, że pewien rodzaj złych duchów można pokonać tylko postem. 

Toteż wiedząc o wartości postu i w odpowiedzi na prośbę Maryi skierowaną m. in. do dzieci fatimskich zrodziła się w Warszawie, po kilku latach modlitwy w tej intencji, idea założenia tzw. "kręgów pokutnych''. Kilka lat temu nazwa została zmieniona na Kręgi Modlitwy i Postu. 

Dwa pierwsze kręgi udało się utworzyć w Wielkim Poście 2007 roku. Wierzymy, że fakt, iż stało się to w roku 90-lecia objawień fatimskich i 60-lecia powstania różańca pokutnego w Austrii, nie jest przypadkowy. Osoby, które znalazły się w dwóch pierwszych kręgach bardzo pozytywnie odebrały tę formę pokuty i pozostały w kręgach. Widząc w tym działanie Ducha Świętego postanowiliśmy zwiększyć ilość kręgów, czemu ma służyć m. in. powstała strona internetowa. Obecnie istnieje 18 kręgów. Wśród uczestników jest 9 osób z Niemiec. 

Jaka jest idea kręgów? 

Do roku 2020 każdy krąg liczył siedem osób i miał swojego patrona. Ze względów praktycznych odchodzimy od tej siedmioosobowej struktury na korzyść otwartej formy Kręgów. Na pamiątkę tych 13 lat przejmujemy jednak niejako "w spadku" 19 świętych patronów poszczególnych kręgów, aby swoim wstawiennictwem wspomagali nas nadal w naszej modlitwie i praktykach pokutnych.  

W roku liturgicznym mamy dwa szczególne okresy: Adwent i Wielki Post, toteż post i pokutę w ramach kręgów czynimy właśnie w tych okresach, jednakże są one dostosowane do specyfiki danego okresu. 

w Adwencie

  • Pościmy tylko w piątki prosząc o Siedem Darów Ducha Świętego dla siebie i całego Kościoła, możemy też dołączyć własną intencję
  • Uczestniczymy w Eucharystii prosząc również o Dary Ducha Świętego
  • W dniu postu staramy się wypełnić jakiś uczynek miłosierdzia względem bliźnich
  • soboty oddajmy szczególną cześć Maryi, głównej przewodniczce Adwentu, uczestnicząc w Roratach i odmawiając franciszkańską Koronkę do Siedmiu Radości Matki Bożej lub Radosną Część Różańca. Można też odśpiewać Godzinki, Akatyst, odmówić Litanię Loretańską lub inną modlitwą uwielbić Maryję.

w Wielkim Poście

  • Pościmy w każdy piątek Wielkiego Postu (łącznie 7 dni postnych) w duchu zadośćuczynienia za kolejne Grzechy Główne popełnione w życiu przez nas, naszych bliskich i innych członków kościoła, prosząc Boga o zachowanie nas od tego grzechu w przyszłości. Możemy też dołączyć własną intencję
  • Uczestniczymy tego dnia w Eucharystii również w duchu zadośćuczynienia za grzechy
  • W dniu postu rozważamy kolejno Siedem ostatnich Słów Jezusa z Krzyża
  • W dniu postu (lub w dzień przed lub po) staramy się wypełnić uczynek miłosierdzia względem bliźnich czynem, słowem lub modlitwą


Patronką całego dzieła jest Matka Boża Miłosierdzia. Jej wspomnienie obchodzimy 16 listopada. 

Wszystkie osoby, które chcą do nas dołączyć, muszą zgłosić swoją chęć uczestnictwa przez formularz uczestnictwa. Od roku 2020 nie tylko w Adwencie, ale i w Wielkim Poście wszyscy razem pościmy tylko w piątki. W wielkim Poście tego dnia uczestniczymy również w Drodze Krzyżowej.  

Jeszcze kilka uwag natury "technicznej": 

Zamierzoną formą pokuty w kręgach jest post ścisły (o chlebie i wodzie), jednakże zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby, czy to ze względu na wiek, czy przez chorobę nie będą mogły tak pościć. Wówczas proponujemy inną formę pokuty, na przykład zrezygnowanie z ulubionych potraw w tym dniu, a także ze słodyczy i owoców, alkoholu i papierosów, zrezygnowanie z ulubionego programu telewizyjnego, komputera, słuchania muzyki lub innej formy rozrywki. Wierzymy, że Duch Święty sam podpowie najwłaściwszą formę pokuty dostosowaną do danej osoby. Bardzo proszę, aby osoby starsze lub chore, które podejmują post ścisły, skonsultowały to z lekarzem. 

W niedzielę staramy się szczególnie uwielbiać Boga i dziękować Mu za Dzieło Miłosierdzia. Warto więc tego dnia poświęcić więcej czasu na osobistą modlitwę, najlepiej przed Najświętszym Sakramentem, a także lekturę duchową, najlepiej Pismo Święte, Dzienniczek Faustyny itd. W kolejne niedziele Wielkiego Postu staramy się uczestniczyć w nabożeństwie "Gorzkich żali"  

Post ścisły jest naprawdę trudny, ale to tylko potwierdza jego wagę i moc. Pamiętajmy jednak cały czas o tym, że nawet najsurowsza asceza bez miłości nie ma wartości w oczach Boga. 

Zapraszam i zachęcam gorąco do tej formy ofiary i miłości okazanej Jezusowi i Jego Matce, ufając, że wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia zdobędzie wiele serc dla tego dzieła. 

Szczęść Boże! 

Jola Kokoszewska (odpowiedzialna za Kręgi)